nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Avsikts­­förklaring

Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till Nära vård.

Parterna ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och att lokala beslut fattas för såväl kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så att det gemensamma arbetet uppnår målen.

Målbild

  • Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.
  • Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lätt tillgängliga och invånare ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Primärvården ska vara navet.
  • En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens egna resurser ska uppnås.

Senast uppdaterad