nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
En person tittar på film på en ipad

Filmer

Här hittar du informationsfilmer och föreläsningar om Nära vård.

Omställning och introduktion till Nära vård

Film om omställningen till Nära vård i Östergötland (2 min) För att möta nya behov och befolkningsutvecklingen bättre krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

Röster inifrån om omställningen till Nära vård (7 min) Vi möter personer från fem olika verksamheter och hör dem berätta om sina tankar kring omställningen.

Introduktion Nära vård - Östergötland
(14 min) med Åsa Carlsson och Maria Malmberg , regionala utvecklingsledare Nära vård, Östergötland. Från september 2022

Temakonferensen "Primärvården som nav" den 18 nov 2022

Välkomna samt reflektion över läget i omställningen
Lena Micko, ordförande SVO inleder konferensen. Anna Nergårdh, dagens moderator, tidigare nationell utredare av God och nära vård, reflekterar över vad som händer på nationell nivå kring Nära vård.

Primärvården som nav i en personcentrerad vård - SKR och Socialstyrelsens perspektiv
Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård SKR och Irené Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd Socialstyrelsen, delar med sig av sin syn på primärvården som nav. Sista delen är ett samtal med frågor och inspel från deltagare i publiken.

På spaning i Östergötland del 1- God och Nära vård tillbakablick och framtidstankar
Anna Nergårdh, ger sina reflektioner över omställningen till Nära vård. Vi blickar både bakåt och framåt och berör bland annat förflyttning från linjära till nätverksbaserade system, primärvårdens uppdrag med mera.

På spaning i Östergötland del 2 - Områdesprofiler
Elin Granath, sjuksköterska Boxholms vårdcentral, berättar om det webbaserade analysverktyget Områdesprofiler, som presenterar statistik om befolkningen för varje vårdcentralsområde.

På spaning i Östergötland del 3 - SMO (samordnat medicinskt omhändertagande)
Johan Nordén, Centrumchef Primärvårdscentrum, Region Östergötland
Malin Johansson, Utvecklingsledare inom förändringsledning och processtöd, Region Östergötland berättar tillsammans med Åsa Borgen, anhörig, om samordnat medicinskt omhändertagande.

Inspirationsföreläsning: Hur vi framtidssäkrar våra organisationer
Johan Grip, Gaia. Vad krävs av oss som ledare och medarbetare? Vilka individuella och organisatoriska förmågor blir avgörande framåt? Vi får ta del av den erfarenhet Gaia fått i sina möten med hundratals organisationer och företag. Det bjuds på insikter, igenkänning, utmaningar och lösningar.

Avrundning och tack för idag!
Anna Nergårdh, dagens moderator, och Lena Micko, ordförande SVO, rundar av och tackar för dagens konferens.

Temakonferensen "Uppföljning kring en tjänstelogisk omställning" den 13 maj 2022

Inledning och reflektion över läget i omställningen
Lena Micko, ordförande SVO, och Anna Johansson, vice ordförande SVO, inleder konferens. Anna Nergårdh, dagens moderator, tidigare nationell utredare av God och nära vård, ger sin reflektion.

Uppföljning av tjänstelogisk omställning till Nära vård
Dag Norén, Governo AB

Breddinförande av Mobil närvård i Västra Götaland
Karin Fröjd, allmänläkare, geriatriker och före detta regional projektledare Mobil närvård

Egenmonitorering - Nyskapande primärvård och Nära vård
Erik Reinicke – projektledare, Egenmonitorering, Region Östergötland
Johan Nordén – centrumchef, Primärvårdscentrum, Region Östergötland

Avrundning och tack!
Nhela Ali och Fredrik Sjöstrand, arbetsutskottet SVO

Temakonferensen "Nära vård – en tjänstelogisk omställning" den 27 november 2021

Bakgrund Nära vård
Maria Malmberg och Åsa Carlsson, utvecklingsledare Nära vård Östergötland

Från produktionslogik till tjänstelogik
Johan Quist, universitetslektor och docent Karlstads universitet

Förändringsledning och konkreta verktyg
Jason Martin, universitetslektor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

Hälsning från SKR
Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård SKR

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Omställningen till Nära vård är ett arbete som pågår över hela landet. På Sveriges kommuner och regioners webbplats hittar nationella filmer.

Nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.