nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

SVO temakonferens

Den 18 november anordnades en kostnadsfri temakonferens för Nära vård med fokus på primärvården som nav. Dagen inleddes med presentationer om primärvården ur olika nationella perspektiv. Därefter blev det östgötsk spaning på möjliggörare för att leda arbetet med primärvården som nav framåt. Avslutningsvis bjöds det på en inspirationsföreläsning av Johan Grip, där han pratade om hur vi framtidssäkrar våra organisationer.

SVO temakonferens Nära vård

Tema: Primärvården som nav

Datum och tid: Fredag den 18 november, klockan 09 -15
Plats: Lokal Garden på Konsert & Kongress, Linköping

Målgrupp för dagen är Samråd vård och omsorg (SVO), Ledningsgrupp vård och omsorg LGVO), Medicinskt ansvarig ledningsgrupp (MALG), politiker och andra strategiska och ledande roller inom länets kommuner och region som arbetar med förflyttningen mot Nära vård samt patient- och brukarorganisationer.

PROGRAM:

09.00 Mingel och fika i Marmorfoajén

09.30 Välkommen!
Lena Micko, ordförande SVO och Anna Johansson, vice ordförande SVO
Anna Nergårdh, dagens moderator, tidigare nationell utredare av
God och Nära vård.

09.50 Primärvården som nav i en personcentrerad vård
- SKR och Socialstyrelsens perspektiv
Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård SKR
Irené Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd Socialstyrelsen

10.50 God och Nära vård - tillbakablick och framtidstankar
Anna Nergårdh, tidigare nationell utredare av God och Nära vård.

11.30 På spaning i Östergötland

12.00 Lunch

13.00 På spaning i Östergötland (fortsättning)

13.30 Inspirationsföreläsning: Hur vi framtidssäkrar våra organisationer
Vad krävs av oss som ledare och medarbetare?
Vilka individuella och organisatoriska förmågor blir avgörande framåt?
Johan Grip, Gaia

14.55 Avrundning och tack för idag!
Lena Micko, ordförande SVO och Anna Johansson, vice ordförande SVO

15.00 Kaffe och eftersnack i Marmorfoajén

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Välkommen med frågor till:

Åsa Carlsson, utvecklingsledare LGVO Nära vård
asa.carlsson@soderkoping.se

Maria Malmberg, utvecklingsledare LGVO Nära vård
maria.malmberg@regionostergotland.se