nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Mobil röntgen

I den östra länsdelen finns en mobil röntgenenhet som framförallt vänder sig till sköra människor på särskilda och enskilda boenden. Men enheten används också vid större evenemang som Vätternrundan eller O-ringen.

Fokus på patienten med mobil röntgen

Sedan 2018 finns en mobil röntgenenhet i den östra länsdelen, det vill säga kommunerna i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Enheten utgår från röntgenkliniken i Norrköping och bemannas av en röntgensjuksköterska.

Det är framförallt sköra människor på särskilda och enskilda boenden som den mobila röntgenenheten vänder sig till. Röntgenbilder tas på plats och skickas digitalt till en radiolog på sjukhuset som granskar bilderna. Om det inte är något benbrott behöver patienten inte åka in till sjukhusets akutmottagning.

Förutom att det avlastar sjukhusets akutmottagning och boendets ledsagarstöd är det till stor nytta för patienten som slipper åka till sjukhuset i onödan. Det minskar transport- och väntetider och medför ökad trygghet att röntgas i hemmet.

Enheten används även vid större idrottsevenemang exempelvis O-ringen i Kolmården 2019 och Vätternrundan i Motala 2019 och 2022 för att avlasta sjukhusens akutmottagningar och underlätta för patienterna.

- Det är omväxlande och roligt att arbeta på den mobila röntgenenheten och ger helt andra utmaningar än på sjukhuset, säger Sigurd Lauvsnes Sundland, röntgensjuksköterska och sektionsledare för konventionellröntgen i Norrköping. Såväl patienter som personal på de olika boendena är mycket tacksamma för möjligheten att röntga på plats i hemmet och det är kul för oss att kunna delta i evenemang såsom Vätternrundan. Möjligheten för framtidiga samarbeten med olika evenemang är stor och inte fullt utforskad än. 

Senast uppdaterad

Kontakt

Sigurd Lauvsnes Sundland
röntgensjuksköterska och sektionsledare konventionellröntgen i Norrköping