nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Nära hörselvård

Nära hörselvård i Östergötland

Ett initiativ för att erbjuda lokal hörselvård på utpekade orter i regionen.

Vad innebär nära hörselvård?

Den 1 mars 2022 startade en försöksperiod med enklare service av hörhjälpmedel utanför regionens verkstäder. Nära hörselvård riktar sig till dem som behöver hjälp med service av hörapparat eller annat hörhjälpmedel. Verksamheten vänder sig till patienter som redan har ett hörhjälpmedel. Servicen kan innefatta enklare reparationer, byte av reservdelar, justeringar av inställningar, rengöring av apparat eller avtryck till ny insats.

Så funkar det:

 1. Patienten bokar tid via telefon hos hörselvården US eller ViN.
 2. Patienten kommer till vårdcentralen för sitt besök.
 3. Patienten tas emot och ankomstregistreras av hörselvårdens personal.
 4. Faktura skickas till patienten efter besöket.

Tekniker och audionom bemannar på givna datum de utpekade vårdcentralerna för enklare service av i första hand hörapparater. Där kan också hörapparaten lämnas in för mer avancerad service på verkstad. Patienten får då en låneapparat under tiden. Där går också att få hjälp med byte av reservdelar så som batteri, slang, domer och vaxfilter.

Nära hörselvård blir permanent

Projektet har sedan mars 2022 drivits med positiva resultat och har efter förlängningar utökats till fler orter. I Juni 2023 kom beslutet att permanenta verksamheten på sex orter i regionen.

Samordning utifrån personens fokus

Genom samverkan mellan primärvård och specialistvård är nära hörselvård ett gott exempel på hur vården kan finnas där östgöten behöver den. Projektet erbjuder service och vård där patienten finns med utgångspunkt i patientens behov. Initiativet är även sprunget utifrån förslag och uppvaktning från patientföreträdare.

Vad säger patienten?

Under pilotperioden genomfördes en enkätundersökning som i patientutvärderingen visade på en god respons.

 • 86 % upplever att de har fått en hjälp de behövde vid sitt besök.
 • 98 % anser att det är mycket värdefullt att ha möjlighet att besöka hörselvården på vårdcentralen även i framtiden.
 • 15 % svarade att de hade avvaktat eller avstått från att söka hjälp ifall de inte erbjudits hörselvård på vårdcentralen.

Att besöka hörselvård på vårdcentral har varit positiv av följande anledningar:

 • Enklare att ta sig (86 %)
 • Mindre restid (85 %)
 • Tryggt att besöka sin vanliga vårdcentral (62 %)
 • Lättare att boka tid (37 %)

Verksamheten bedrivs nu följande orter

 • Kisa
 • Boxholm
 • Finspång
 • Valdemarsvik
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög

Senast uppdaterad

Kontakt

Emma Unosson
Projektledare, Region Östergötland