nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Välkommen till Nära vård

Omställningen till Nära vård drivs av Region Östergötland och länets 13 kommuner.

Läs mer om Nära vård
Vårdpersonal tar en kaffepaus och ser glada ut

Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med fler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg. Den här webbplatsen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Läs mer om var vi ska vara år 2030

Omställningen till en god och nära vård och omsorg har startat. Målet är att vården finns där östgöten behöver den. En vård som känns nära oavsett vem man är och var man bor i Östergötland. Östgöten ska uppleva att:

Jag får den vård jag behöver. När jag behöver den och på det sätt jag behöver den.