nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Tillgänglighet på webbplatsen

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna i samråd med våra redaktörer och tekniska leverantör. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan så meddela oss genom att skicka e-post till webb@regionostergotland.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Videoklipp saknar syntolkning och textversioner som förklarar det rörliga materialet i text. Personer med synnedsättning kan gå miste om information i videoklippen utan ett alternativ.
 • Bilder saknar beskrivande text. Vissa bilder kan anses vara dekorativa men flera fyller ett syfte som användare med skärmläsare går miste om.
 • Videoklipp saknar beskrivande text. Personer som använder skärmläsare kan gå miste om viktiga beskrivningar om vad videoklippet innehåller.
 • Text kan ej förstoras upp till 200% utan att innehållet visas på ett felaktigt sätt. Det kan påverka personer med synnedsättning att tillgodogöra sig informationen på sidan.
 • Det förekommer bilder med text som saknar beskrivning, vilket gör det otillgänglig för användare som är i behov av att förstora text eller få innehåll uppläst att tillgodogöra sig informationen.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

 • Tangentbordsnavigationen saknar en logisk ordning på flera undersidor vilket hindrar användare som endast navigerar med tangentbordet att ta del av innehållet.
 • Pop-up fönster saknar möjlighet att stängas med hjälp av ESC knappen, vilket försvårar navigeringen för användare som endast använder tangentbordet.
 • Det förekommer innehåll som presenteras på ett ologiskt vis, vilket speciellt leder till att personer som använder skärmläsare kan gå miste om information.

Tekniska hjälpmedel

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel utvärderas och deklareras av vår leverantör. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2023.

Oskäligt betungande anpassning

I nuläget undantas inget innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

I nuläget undantas inget innehåll.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en manuell självskattning (intern testning) av webbplatsen med hjälp av:

 • Dator som tillhandahålls av Region Östergötland och Windows 10.
 • Google Chrome.
 • Tillägget Wave, Webdeveloper och Zoom text only samt bookmarklets för "text spacing" och "tangentbordsnavigation".
 • Simulerad liten skärm 320px bred iphone 5/se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 februari 2023.

Senast uppdaterad