nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Samverkan och kontakt

Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete som drivs i nära samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner.

Kontaktuppgifter

Helén Lövborg
Ordförande LGVO (ledningsgrupp vård och omsorg), Region Östergötland

Sara Waernér
Vice ordförande LGVO (ledningsgrupp vård och omsorg), Åtvidabergs kommun

Maria Malmberg
Utvecklingsledare Nära vård LGVO (ledningsgrupp vård och omsorg), Region Östergötland

Åsa Carlsson
Utvecklingsledare Nära vård LGVO (ledningsgrupp vård och omsorg), Söderköpings kommun

Eva Jylltorp
Kommunikationsstrateg Nära vård, Region Östergötland

Markus Nilsson
Kommunikatör Nära vård, Norrköpings kommun

Nätverk Nära vård

Nätverk för kommunala nyckelpersoner
Åsa CarlssonUtvecklingsledare Nära vård, Söderköpings kommun

Nätverk för kommunkommunikatörer
Markus Nilsson
Kommunikatör Nära vård, Norrköpings kommun

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se