nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Klicka på texterna (det vita fälten) i bilden ovan för att läsa mer om de olika områdena.

Här ska vi vara år 2030

Målbilden visar var vi ska vara inom olika viktiga områden år 2030.

Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.

Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånaren ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov.

Primärvården ska vara navet.

En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens egna resurser ska uppnås.

Arbetet med Nära vård drivs av Region Östergötland och länets tretton kommuner.

Östergötlands kommuner och region samverkar för att nå målet med en Nära vård 2030. De 13 olika kommunerna i Östergötland har idag olika utmaningar, bland annat geografiska skillnader. I framtiden krävs ett mer gemensamt grepp.

Den visuella målbilden beskriver även var vi står idag och hur vi ska komma framåt till målet.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se