nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Klicka på texterna (de vita fälten) i bilden ovan för att läsa mer om de olika områdena.

Så här ska vi jobba för att nå målen

Vägen framåt visar hur vi ska arbeta för att nå målbilden.

För att åskådliggöra vårt arbete använder vi jämförelsen med att anlägga en trädgårdsgång.

Den visuella målbilden beskriver även målbilden för 2030.
Den beskriver också var vi står idag.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se