nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
personer i olika åldrar passerar på ett torg

Uppföljning

Här hittar du information, statistik och pågående arbeten.

Indikatorer från Region Östergötland

Region Östergötland följer omställningen mot Nära vård genom ett urval av indikatorer, med målet att ge en helhetsbild. Indikatorerna utgår från de fyra fokusområdena samt ett medarbetarperspektiv. Statistiken uppdateras årligen och presenteras i grafer på Region Östergötlands hemsida.

karta


På sidan kan du följa alla 13 kommuners utveckling i förhållande till varandra och Östergötland som helhet.

Rapporten har kompletterats med uppföljning av indikatorerna för utvalda diagnosgrupper. Bakgrundsdata avseende folkmängd har uppdaterats vilket påverkar vissa indikatorers utfall.

Indikatorer för Nära vård i Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

SKR:s ramverk för uppföljning av Nära vård

SKR arbetar med att utveckla ett ramverk för uppföljning av Nära vård. Ramverket ska fungera som ett komplement till den traditionella uppföljningen och ge stöd till systemledningar, utförarverksamheter och andra intressenter i den pågående omställningen.

Du kan läsa mer om deras arbete här:

Ramverk för uppföljning av Nära vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se