nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Äldre kvinna i 70 års åldern som ler

Antalet äldre ökar vilket innebär att behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se