nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Ett rep med knutar som symboliserar otydlighet

Det är viktigt att styra verksamheterna åt samma håll, framför allt eftersom det är många inblandade. Det är svårt för alla att se sin roll i helheten - vilket behövs för att lyckas nå ett uppsatt mål.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se