nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Person håller ett dekorationshjärta i sina händer

Östgöten ska inte behöva fundera över vem man ska vända sig till när man behöver söka vård.

Det ska kännas som en och samma vårdgivare oavsett om det är kommunal eller regional regi. Medarbetarna ska lätt kunna nå varandra, oavsett huvudman, så att kommunikationen och informationsutbytet fungerar smidigt och effektivt.

Sammanhållen journal

Närvård i Finspång

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se