nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Person i vårdkläder sitter framför dator och skriver

Sammanhållen patientjournal

I detta projekt samverkar Region Östergötland med pilotkommunerna Norrköping, Linköping, Kinda, Finspång och Vadstena kring gemensam patientjournal.

Sammanhållen journalföring

I projektet kring sammanhållen journal jobbar fem utvalda pilotkommuner med Region Östergötland för att hitta lösningar och förslag till hur man kan säkerställa att aktuell och rätt information kring enskild individ finns tillgänglig när den behövs.

Detta kan ske via sammanhållen journalföring - både inom region och kommun. Kommunerna i Östergötland erbjuds tillgång till Cosmic journal, via Region Östergötlands avtal.

När kommuner och Region Östergötland arbetar i samma journalsystem ökar patientsäkerheten och upplevelsen av en nära vård. Kommunikationen blir enklare, säkrare och mer effektiv. Målet är att rätt och aktuell journalinformation ska finnas tillgänglig när den behövs.

Sammanhållen journal förväntas underlätta och stärka samarbetet mellan involverade aktörer och bidra till en ökad förståelse mellan huvudmännen. Det långsiktiga målet är effektivare informationshantering mellan region och kommun, samt frigjord tid för regionens och kommunens medarbetare.

– Idag har vi viss insyn i andra system, men det tar tid att leta fram rätt information idag, säger Maria Frisäter, verksamhetschef inom vård och omsorg på Finspångs kommun.

Projektet ska också undersöka och komma med förslag på hur sammanhållen journalföring mellan region och kommun kan användas i högre grad. Förhoppningen är att dessa förslag sedan kan införas brett i Östergötland.

Uppstart och planering av projektet började under våren 2022 och pilotprojektet planeras att starta senare under i hösten.

Kontakt

Henrik Synnergren
projektledare Region Östergötland

Märta Eliasson
projektledare kommuner

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se