nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Händer som håller jord med växt

Må bra med kultur och natur

Kulturaktiviteter har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling för att må bättre. Region Östergötland erbjuder därför patienter med ohälsa i form av till exempel stress, oro eller smärta möjlighet till kulturaktiviteter på flera orter i länet.

Vad är Må bra med kultur och natur?

Må bra med kultur och natur är ett komplement till vård och behandling för dig som har stressrelaterade besvär, smärta eller oro. Må bra med kultur och natur hämtar kunskap från forskningen som visar att kulturupplevelser och att vistas i naturen kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande.

Aktiviteten ska vara lustfylld och prestationsfri för att göra nytta. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är att öka välbefinnandet, såväl fysiskt som psykiskt.

Må bra med kultur och natur är ett samarbete mellan Region Östergötland och olika kulturaktörer i länet. Upplägget på aktiviteterna liknar de som samhället i övrigt erbjuder. Aktiviteterna hålls i kulturaktörernas lokaler.

Målet är att via kultur bidra till ökad energi och självförtroende för att patienten sedan på egen hand ska kunna söka sig till aktiviteter som denne mår bra av.

Vem kan delta?

Om du mår dåligt på grund av stress, oro eller smärta och klarar av att ingå i en grupp tillsammans med andra kan du få möjlighet att delta i kulturaktiviteter genom Må bra med kultur och natur.

Det är behandlande läkare, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller annan vårdkontakt som anmäler patienten till den aktivitet som passar bäst.

Patienten har möjlighet att delta i Må bra med kultur och natur oavsett om denne söker vård inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland, exempelvis privatägda vårdcentraler. Även om man får vård och behandling inom specialistsjukvården har patienten möjlighet att delta i Må bra med kultur och natur.

Unga personer, 13-18 år kan också delta i aktiviteter genom kontakt med elevhälsa, ungdomshälsa eller till behandlare.

  • Pågående sedan 2012 med länsövergripande aktiviteter (fler orter har funnits med och kan tillkomma) i samarbete med civilsamhälle
  • Aktiviteter inom Må bra med kultur och natur erbjuds i Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping. Samtliga aktiviteter inklusive plats, datum och tid presenteras i höstens program.
  • Det är patientens behandlande vårdkontakt som anmäler patienten till den överenskomna aktiviteten. Detta görs till Skådebanan i Östergötland, som är samordnare för alla aktiviter som erbjuds.
Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se