nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
En kvinna som står vid en landsväg och tittar i sin mobil.

1177 direkt - ny, digital ingång till vården

Att snabbt kunna beskriva sina symtom digitalt och bli hänvisad till rätt vårdnivå, närsomhelst på dygnet. Det är målet med den nya tjänsten 1177 direkt.

Ny, digital ingång till vården

1177 direkt är en ny, digital ingång där invånaren kan beskriva sina symtom, bli hänvisad till egenvårdsråd, få möjligheten att chatta med vårdpersonal eller lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Tjänsten ingår i 1177:s utbud och används sedan maj 2023 av alla vårdcentraler och regionala rehab-mottagningar i Östergötland.

Tjänsten har upphandlats gemensamt av tio regioner i landet och Region Östergötland samverkar i införandet med Region Kalmar län och Region Jönköpings län inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Vad är första linjens digitala vård?

Första linjens digitala vård är namnet på ett nationellt program med ett antal utvecklingsprojekt som är en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR inom god och nära vård. Den nya tjänsten 1177 direkt är en del i första linjens digitala vård. Målet är att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och att använda resurserna mer effektivt.

Senast uppdaterad