nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Forskarskola Nära vård

Hösten 2022 startar Region Östergötland en forskarskola inom Nära vård i samarbete med Linköpings universitet och regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen.

Forskarskola Nära vård startar i höst

Hösten 2022 startar Region Östergötland en forskarskola inom Nära vård i samarbete med Linköpings universitet och regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen. Målsättningen är att öka kunskaperna och stärka forskningen kring Nära vård.

Forskarskolan vänder sig till forskarstuderande anställda inom Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, hos en privat vårdgivare med avtal med någon av dessa regioner eller anställd inom en kommun i ovanstående län.

Forskarskolan är interprofessionell och öppen för forskarstuderande, oavsett yrkeskategori, som har ett intresse för och ett forskningsprojekt som är relevant för kunskapsområdet Nära vård.

Kursinnehåll

Deltagarna erbjuds två forskarutbildningskurser inom Nära vård (totalt 7,5 högskolepoäng). Dessa genomförs huvudsakligen digitalt men även i form av internat. Innehållet i kurserna omfattar exempelvis, individen som delaktig och medskapare, en sömlös organisation, e-hälsa och kommunikation, kunskapsimplementering, prioritering och hälsoekonomi samt forskningsmetoder av relevans för Nära vård. En poänggivande seminarieserie ges också med fokus på aktuella områden inom Nära vård.

Forskarskolan erbjuder även nätverksskapande aktiviteter som inte är poänggivande. Dessa tillfällen är en mötesplats dels för doktoranderna inom forskarskolan men också för externa personer som arbetar eller forskar inom Nära vård.

Tidplan

Forskarskolan startar hösten 2022 och deltagarna är knutna till forskarskolan fram till disputation.

Ansökan är öppen till 15 september och görs på Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.. Därefter sker antagningen löpande.

Kontakt

Sara Bergstrand
Föreståndare, biträdande professor, Linköpings universitet

Maria Andreassen
Biträdande föreståndare, adjungerad adjunkt, Linköpings universitet

Janna Skagerström
forskningsstrateg, Region Östergötland

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se