nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Finspångs kommun satsar på mer effektiv rehab

Nu arbetar kommunen för att fånga upp patienter i slutenvård och på korttidsboenden. Ett förstärkt rehabteam erbjuder patienten träning som underlättar vardagen, vilket på sikt kommer göra patienten mer självständig.

Effektiv rehab med förstärkt rehabteam

Flera kommuner visar lyckade satsningar på rehabilitering. Därför anställer Finspång kommun en arbetsterapeut och en fysioterapeut som rehabiliterar patienter tillbaka till ett mer självständigt liv.

När något händer som gör att du inte kan fortsätta leva som vanligt en tid framöver kan du hamna i ett korttidsboende. Det kan vara efter en stroke, ett fall, ett benbrott eller allvarligare sjukdom.

Nu arbetar Finspångs kommun för att fånga upp patienter i slutenvård och på korttidsboenden. Fysioterapeuten och arbetsterapeuten kommer stärka regionens rehabteam genom att erbjuda patienten träning som underlättar vardagen. På sikt kommer det minska beroendet av hjälpmedel och framförallt göra patienten mer självständig.

Att arbeta förebyggande med preventiv vård är ett måste för att klara framtidens ökade vårdtryck. Befolkningen blir äldre samtidigt som det finns färre som kan ta hand om de äldre. Om det finns patienter som blir stärkta av träning och så småningom gå tillbaka till sitt vanliga liv, kan Finspång kommun i stället fokusera resurserna på de som verkligen behöver vård.

Kontakt

Maria Frisäter
verksamhetschef vård och omsorg
Finspång kommun

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se