nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
människor som går på ett övergångsställe

Områdesprofiler

Områdesprofiler är ett webbaserat verktyg där statistik om befolkningen presenteras för varje vårdcentralsområde.

Hur mår befolkningen?

Det här digitala verktyget visar hur invånarna i ett visst område mår, baserat på levnadsvanor, socioekonomi och faktorer som påverkar hälsan. Syftet med verktyget är att få en bild av området, hur människorna som bor i området mår samt att identifiera utvecklingsområden och samverkanspartner.

Verktyget gör det möjligt att få fram uppgifter om levnadsvanor, psykisk ohälsa, och alkohol- och tobakskonsumtion hos invånarna på kommun- och länsnivå.

För varje enskilt vårdcentralsområde finns fakta om ekonomisk standard, utbildningsnivå, arbetslöshet, trångboddhet och andel barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Verktyget ska ge vårdcentralerna stöd i det hälsobefrämjande arbetet men öppnar också för mer samarbete mellan primärvården och kommuner, skolor och andra samhällsaktörer.

Relaterad information

Områdesprofiler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett webbaserat verktyg med statistik om befolkningen.

Kontakt

Maria Elgstrand
verksamhetschef enheten för folkhälsa

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se