nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Plattsättning med sten

Plattsättning
För att nå målbilden 2030 måste många bitar falla på plats och för det krävs samarbete. Många projekt och initiativ kommer bilda vägen framåt.


Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se