nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Mitt i livet

Projekt och aktiviteter som riktar sig till människan i arbetsför ålder.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se