nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Mamma med laptop i knät och son med sin läsplatta är glada tillsammans

Primärvården är tillgänglig, upplevs som nära och är den första vårdnivån. Den bedrivs av såväl kommunerna som regionen.

Nära vård bygger på samverkan mellan många olika aktörer. I den nära vården är primärvården den naturliga vägen in i vården. Primärvården samverkar med andra delar av hälso- och sjukvården men också med till exempel socialtjänst och civilsamhället. Goda och attraktiva livs­villkor för invånarna ger förutsättningar för hälsa och vård. Målet är att vården kommer att upplevas tryggare och enklare.

Äldrevårdsmottagning

Vårdcentrum Kinda

Forskarskola Nära vård

Första linjens digitala vård

Närvård i Finspång

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se