nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
En familj med mamma, pappa, barn pekar in i kameran och ler

Vård ska utföras där den behövs som mest och där östgöten önskar.

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster eller vård i sitt egna hem eller på ett särskilt boende. Att arbeta förebyggande med stöd och hjälp leder till att östgöten kan vara frisk länge och ha god livskvalitet. Samtidigt som man tar eget ansvar för sin hälsa bidrar man själv till sitt välmående och kan få vård på hemmaplan längre.

Vårdcentrum Kinda

Mobil närvård i Linköping

Egenmonitorering

Hjärtsviktsvård Valdemarsvik

Uppsökande behandling och rehabilitering

Mobil röntgen

Första linjens digitala vård


Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se