nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Hjärtsviktvård i Valdemarsvik

Ett nytt sätt att arbeta med patienter som insjuknar i hjärtsvikt ger förbättrad vård och ett minskat antal sjukhusinläggningar.

Nytt arbetssätt mellan vårdcentralen och sjukhus ger tryggare hjärtsviktsvård

Kardiologkliniken vid Vrinnevisjukhuset och Vårdcentralen Valdemarsvik har i samarbete med Diagnostikcentrum, Linköpings Universitet och ett teknikföretag utvecklat ett nytt sätt att arbeta med patienter som insjuknar i hjärtsvikt. Det ger en förbättrad vård och ett minskat antal sjukhusinläggningar.

Genom videoteknik och digitala mottagningar kan patienterna få specialistbedömningar från sin hemort i Valdemarsvik. Det ger hjärtsviktspatienterna en bättre och tryggare vård när de slipper långa resor till sjukhus och samarbetet med vårdcentralen blir effektivare. Dessutom finns fysioterapi på plats i Valdemarsvik så att patienterna, nära hemmet, kan får hjälp med träningsprogram vilket är viktigt vid hjärtsvikt.

Nya arbetssätt för hjärtsviktsvården

Region Östergötland är därmed tidigt ute med de nya arbetssätt för hjärtsviktsvården som snart införs i Sveriges kommuner och regioners nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för hjärtsvikt. Genom videoteknik och digitala mottagningar kan patienterna få specialistbedömningar från sin hemort i Valdemarsvik.

– Vi startade i höstas och ser att vi redan nu arbetar enligt nya vårdriktlinjerna. Ett strukturerat vårdförlopp ger hjärtsviktspatienterna en bättre och tryggare vård när de slipper långa resor till sjukhus och samarbetet med vårdcentralen blir effektivare, säger Laila Hübbert, överläkare och ansvarig för projektet vid kardiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vanlig diagnos på vårdcentralen

Hjärtsvikt är en vanlig diagnos som vårdcentralen är van att ta hand om, men ibland behöver en kardiolog konsulteras. Dessutom finns fysioterapi på plats i Valdemarsvik så att patienterna, nära hemmet, kan får hjälp med träningsprogram vilket är viktigt vid hjärtsvikt.

– Nu kan vi koppla oss mot kardiologiska kliniken, och om behov finns medan patienten är i rummet. Patienten bedöms av en specialist via en videolänk. När vi ser patienten tillsammans kan vi fatta beslut om den fortsatta behandlingen direkt, säger Ulrika Ringborg Klensmeden, distriktsläkare på Vårdcentralen Valdemarsvik.


Kontakt

Laila Hübbert
överläkare, kardiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset

Ulrika Ringborg Klensmeden
distriktsläkare på Vårdcentralen Valdemarsvik.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se