nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Intensiv hemrehabilitering i Kinda

Målet är att hitta nya arbetssätt kring rehabilitering i hemmet. Genom brukarens delaktighet och ökad självständighet kan man bidra till ökad livskvalitet och möjligheten att bo hemma längre. Det leder till minskat behov av stödjande insatser från hemtjänsten. 

Planerar för bättre livskvalitet med intensiv hemrehabilitering

Intensiv hemrehabilitering är ett arbetssätt som håller på att startas upp i Kinda kommun och är en del i förflyttningen i riktning mot Nära vård. Projektet är nu i planeringsfas och de hoppas vara igång under andra kvartalet 2022.

- Genom att erbjuda intensiv rehabilitering i hemmet vill vi öka brukarens självständighet och därmed också förebygga eller minska behov av stödjande insatser från hemtjänsten. Brukaren blir delaktig i skapandet av rehabiliteringsplan genom att beskriva vad som är viktigt för just honom/henne, säger Maria Ineståhl, Verksamhetsutvecklare Nära vård i Kinda kommun.

Delaktighet och ökad självständighet

Syftet är att klara av vardagliga situationer genom att till exempel träna på moment som förflyttning eller hjälp vid duschning och toalettbesök. Genom delaktighet och ökad självständighet är målet att bidra till ökad livskvalitet och möjligheten att bo hemma längre.

Initialt kommer nya ansökningar som kommer till bistånd att granskas, för att se vilka som kan erbjudas IHR. Längre fram i projektet hoppas de även kunna erbjuda brukare, som redan har insatser, möjligheten att träna moment som de sedan kan klara själva.

- Utformningen av träningsprogram och träningsfrekvens kommer vara personcentrerade och framtagna ihop med fysioterapeut och arbetsterapeut. I vardagen kommer också hemtjänsten vara en viktig del för att få till den vardagsrehabiliterande träningen, säger Maria Ineståhl.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se