nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Projektet LIMPAN

LIMPAN är en ny strategi inom Norrköpings kommun, för att bryta isoleringen bland äldre och minska känslan av isolering.

Det här är projektet LIMPAN

Syftet med projektet är att bryta isolering bland äldre och minska känslan av ensamhet genom att bygga upp nya nätverk. Målet är att möta invånaren där den har sin vardag och arbeta mer förebyggande och proaktivt mot psykisk ohälsa.

Vad vill man uppnå med projektet?

I och med den demografiska utvecklingen blir det fler och fler äldre i samhället. Det blir även fler äldre som upplever sig vara ensamma och isolerade.

Syftet är att bryta isolering bland äldre och ge dem möjlighet att kunna bygga upp minst tre nya egna kontaktnätverk. Träffpunkternas verksamheter ska utvecklas till att bli navet i nätverksbyggandet. Genom en ny strategi för uppsökande verksamhet, vill man involvera nya samarbetspartners. Till exempel företag i närområdet.

Det nya arbetsättet innefattar sex strategiska steg:

 • L=långrev
  Här lägger vi ut ett hundratal ”krokar” för att fånga upp äldre på olika ställen och tider. Men även krokar för kommunens enheter, företag och civila samhället. Identifiera var målgrupp bor och rör sig i bostadsområdet. Använda vanliga och ovanliga metoder för hitta denna målgrupp.
 • I=identifiera
  Här blir ett mycket viktigt och svårt arbeta med att identifiera äldre i vår målgrupp och trygga upp en kontakt med dessa personer.
 • M=motivera
  Här intensifierar vi arbetet med organiserade och motiverande telefonsamtal, hembesök och andra besök.
 • P=påverka
  Här fortsätter hembesök men nu med önskan att ta sig utanför huset tillsammans med bl a träffpunktpersonal. I detta steg plockar vi in även en ”seniormentor” vid behov från t ex träffpunkten i bostadsområdet.
 • A=aktivera
  Här kommer den äldre, under trygga former, bli mer aktiv själv att prova på andra nätverk. Här blir målet att vår målgrupp ska "belöning" i nya aktivitetsgrupper och det ska leda till att personen inte återvänder till sin tidigare situation.
 • N=nätverka
  Här ska personen själv eller med någon annan ta sig till andra grupper och hitta nya nätverk. Målet är att alla som vi kommer i kontakt med ska bygga upp minst 3 nätverk. Ett nätverk är inte bara träff med någon vid ett tillfälle. Ett nätverk ska vara en kontakt med en person eller grupp som känns hållbar under en längre tid.

Arbeta förebyggande med hälsa

En viktig del av omställningen till Nära vård är att arbeta mer förebyggande. Ju fler kontaktnät en äldre person har, desto mindre sårbar blir personen vid förändring.

Seniorkoordinatorer som stöd

Varje bostadsområde har sin egen seniorkoordinator som hjälper de äldre att:

 • lära känna nya fikakompisar/aktivitetskompisar
 • hitta fler personer att prata med
 • få stöd för att komma iväg någonstans
 • få hjälp med mobiltelefonen eller annan teknik
 • komma med egna önskemål om hjälp eller aktivitet

Det är också väldigt svårt att bryta gamla vanor och skapa nya vanor och kontaktnät. Det krävs upprepade, kontinuerliga insatser. Ensamhet kan även förknippas med skamkänslor och det är vanligt att man inte talar öppet om sin ensamhet, säger Lars Ahlin, Verksamhetsutvecklare inom kultur på Vård-och omsorgskontoret på Norrköpings kommun.

Projeket påbörjades i augusti 2022 och kommer pågå till slutet på juni 2024.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar i forskning att utbildning i (och användningen av) internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Förhoppningen är att initiativet på sikt kan minska besök inom vården.

Kontakt

Lars Ahlin
Verksamhetsutvecklare, Norrköpings kommun

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se