nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Hemgångsteam i Norrköping

Hemgångsteamet ger förutsättningar för ett mer rehabiliterande förhållningssätt i patienternas hemmiljö, vilket bidrar till ökad delaktighet och självständighet för patienten.

Hemgångsteamet stöttar upp när livet vänder

Hemgångsteamet i Norrköpings kommun är en multiprofessionell vårdenhet inom verksamhetsområdet ordinärt boende – vilket betyder patienter som bor kvar i sina hem. Teamet består av drygt 30 medarbetare bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.

Hemgångsteamet har funnits sedan 2015 och har i uppdrag att bidra med vård, omsorg och rehab åt patienter med omfattande eller plötsligt förändrade behov, som för tillfället inte kan lösas med ordinarie hemtjänst och hemsjukvård.

– Vår huvudmålgrupp är multisjuka äldre och ofta handlar det om neurologiska- eller ortopediska diagnoser, eller personer med hemtjänst som drabbats av försämrad hälsa. Allt börjar med att myndighetsutövningen gör en individuell bedömning och i vissa fall tar beslut om Hemgångsteam. Hemgångsteamet tar då emot uppdraget, möter upp patienten i hemmet och gör därefter upp en plan med insatser utifrån patientens behov, säger Yalda Wallgren, enhetschef med ansvar för Hemgångsteamet, och fortsätter:

– Teamet arbetar intensivt och nära patienten under en avgränsad tidsperiod, i cirka två veckor, men perioden kan vara både kortare och längre. Det unika med Hemgångsteamet är den avsatta tiden, som ger förutsättningar för ett mer rehabiliterande förhållningssätt, vilket bidrar till ökad delaktighet och självständighet för patienten.

Leder oftast vidare till hemtjänst och hemsjukvård

Hemgångsteamet har ett nära samarbete med bland annat regionen, alla hemtjänstenheter i Norrköpings kommun, hemsjukvården, korttidsvården, myndigheter och larmteamet. En enhet som liknar Hemgångsteamet i Norrköping finns exempelvis även i Finspångs kommun.

När Hemgångsteamets uppdrag är slutfört lämnas de flesta patienter över till ordinarie hemtjänst och hemsjukvård. Vissa går dock vidare till korttidsvård eller särskilt boende, medan andra blir helt självständiga efter avslutade insatser.

– Responsen har varit positiv från både patienter och anhöriga. Många uppskattar delaktigheten som upplägget bygger på, och medarbetarna i teamet upplever att de bidrar med ett stort värde för patienterna. Tack vare att teamet är multiprofessionellt kommer vi åt alla delar och insatser. Vi får ett heltäckande arbetssätt där vi ser hela människan, med snabbare processer som gör att vi enklare kan lösa många dagliga utmaningar, säger Yalda Wallgren.

Upplägget vilar på delaktighet och rehabilitering

Trygghet och bästa möjliga förutsättningar i hemmet efter en sjukhusvistelse går hand i hand med omställningen som kallas Nära vård.

– Hela idén om Hemgångsteamet går tydligt i linje med Nära vård, eftersom vi arbetar med hög delaktighet och ett rehabiliterande förhållningssätt i patienternas hemmiljö. Allt bygger på en överenskommen plan som sätts tillsammans med patienten, och som klargör vad som är viktigt för den enskilde, förklarar Yalda Wallgren.

Kontakt

Yalda Wallgren
Enhetschef Ordinärt boende

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se