nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
Ett provrör för screening av tarmcancer

Screening för tarmcancer

Region Östergötland har startat screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. På sikt kommer alla mellan 60-74 år att få erbjudande om självprovtagning vartannat år.

Självprovtagning som kan rädda liv

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och män. Chansen att bli botad ökar om sjukdomen upptäcks tidigt.

Därför har Region Östergötland infört screening enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Screeningen startar med personer som är 60 år, för att inom de närmaste åren utökas till att omfatta alla mellan 60-74 år.

Den aktuella åldersgruppen får hem ett erbjudandebrev med en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma, genom ett avföringsprov, och skickas sedan in i bifogat svarskuvert. Om provet visar dolt blod i avföringen, blir man kallad till Endoskopienheten vid Universitetssjukhuset i Linköping för att undersöka tarmen med koloskopi. Dolt blod behöver inte innebära cancer, men måste undersökas.

- Det här är mycket viktigt för att förebygga allvarlig sjukdom. Möjligheten att förhindra spridning och bota sjukdomen är större ju tidigare vi hittar cancern eller förstadiet till den. Screeningen beräknas minska dödligheten med mellan 15 och 20 procent, säger Rikard Svernlöv, överläkare och biträdande verksamhetschef vid mag-tarmmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontakt

Rikard Svernlöv

Biträdande verksamhetschef mag- tarmmedicinska kliniken US, projektledare för införandet i Region Östergötland

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se