nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
en hand håller i en nyckelring

Hemtagningsprocessen i Kinda

Representanter från hemsjukvården i Kinda samverkar för att förbättra hemgången för patienten.

Förbättrad samverkan kring hemtagningsprocessen i Kinda

När patienten skrivs ut från sjukhuset är det ofta många olika aktörer inblandade. För att skapa en trygg och säker hemgång som upplevs mer sömlös för patienten, har en arbetsgrupp med representanter satts ihop för att diskutera hur de kan förbättra hemgången för patienten.

I gruppen ingår personer från hemsjukvård inklusive rehab, hemtjänst, bistånd, verksamhetsutvecklare Nära vård samt vårdcentral.

Under hösten har mycket tid gått åt till att kartlägga hur processen ser ut idag och att identifiera områden som kan förbättras. Gruppen arbetar för ökad samverkan mellan kommun och region, både vårdcentral och sjukhus, men även inom kommunen. Idag finns ett gott samarbete mellan Kinda kommun och Kisa vårdcentral, men de undersöker också möjligheten till utökade samarbetskanaler där patienten är i fokus.

- Ökad patientmedverkan är en viktig del i Nära vård. För oss är det viktigt att ta reda på vad patienterna själva upplever som betydelsefullt i samband med att de lämnar sjukhuset och kommer hem. Under en period framöver kommer vi därför intervjua patienter kring hemtagningsprocessen, säger Maria Ineståhl, Verksamhetsutvecklare Nära vård i Kinda kommun.

Arbetsgruppen undersöker också möjligheten att säkra upp hemtagningsprocessen på ett bättre sätt än tidigare. Utöver det övergripande arbetet i gruppen har processen också delats upp i mindre delar, där de testar sig fram kring hur de kan förbättra arbetet. De tittar också på möjligheten till förändrat samarbetsforum mellan bistånd och hemtjänst.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se