nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Utbildningsmaterial

På den här sidan finns information om var du kan hitta utbildningsmaterial samt instruktioner för hur det kan användas.

Hållbart personcentrerat teamarbete

Introduktion och handledning till arbetsmateria för chefer och ledare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett stödmaterial för att stärka hållbarheten för ett personcentrerat teamarbete. Stödmaterialen består av verktyg i form av dialogdukar som vänder sig till medarbetare i teamet samt till chefer och ledare i ledningsgrupp.

Ta del av stödmaterialet och läs mer Länk till annan webbplats.

Presentation med talmanus

Den här PowerPoint-presentationen är en kort introduktion till omställningen till Nära vård. Presentationen innehåller talmanus som stöd för dig att kunna hålla en dragning. Mer ingående instruktioner hittar du på första sidan i presentationen.

Introduktion Nära vård (PowerPoint) Powerpoint, 15.2 MB.

Presentationen finns även inspelad med Maria Malmberg och Åsa Carlsson, regionala utvecklingsledare för Nära vård, som föredragshållare.

Inspelad version av Introduktion Nära vård (film 14 min) Länk till annan webbplats.

Reflektionskort

Materialet består av en ask som innehåller reflektionskort som kan användas på arbetsplatser inom verksamheter som arbetar med omställningen till Nära vård. Materialet har tagits fram för att underlätta samtal om hur just er verksamhet behöver utvecklas för att vi tillsammans ska nå målbilden 2030.

Reflektionskort Nära vård

Finns materialet att beställa?

Beställning av reflektionskort sker via formuläret nedan.


Fyll i din mejladress och få reflektionskorten skickade till dig.

Du kan även ladda ner reflektionskorten som PDF.

Reflektionskorten digitalt (PDF) Pdf, 1.1 MB.

Behöver man förkunskap för att använda reflektionskorten?

För att använda reflektionskorten behövs en förförståelse för vad Nära vård innebär. Det kommer framöver att finnas en digital utbilning om Nära vård man kan gå, för att få en bra gemensam grund och förtåelse för vad omställningen innebär. Fram tills dess kan man ta del av den informationen vi erbjuder på denna webbplats.

Hur används reflektionskorten?

Korten är självinstruerande och tänkta att användas i mindre eller större grupper.
Det är variation på korten utifrån tidsåtgång och vem korten vänder sig till.

Reflektionskorten är uppdelade i olika kategorier:

  • Grönt reflektionskort med målbild består av frågor kopplade till målbilden för 2030.
  • Blå reflektionskort består av övergripande frågor om Nära vård att diskutera kring.
  • Gröna reflektionskort består av ett antal fallbeskrivningar kring individer med tillhörande frågeställningar. På tre kort finns det stöd för att skapa egna individer.
  • Blå reflektionskort med pilsymbol är kopplade till de fyra fokusförflyttningarna.
Reflektionskort

Tips inför användandet av reflektionskorten!

  • Utse en ansvarig person som samlar era tankar och reflektioner för senare dialoger.
  • Titta igenom materialet innan och välj ut kort att använda på den tänkta träffen.
  • Låt korten vara en inspiration för egna fallbeskrivningar och frågeställningar i er verksamhet.

Filmer

Introduktion till Nära vård

Film om omställningen till Nära vård i Östergötland (2 min) För att möta nya behov och befolkningsutvecklingen bättre krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

Röster inifrån om omställningen till Nära vård (7 min) Vi möter personer från fem olika verksamheter och hör dem berätta om sina tankar kring omställningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se