nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Mallar och bilder

Mallar och bilder för presentationer och trycksaker som får användas internt för länsgemensam kommunikation kring Nära vård.

Länsgemensam visuell identitet och presentationsmallar

För att underlätta arbetet med att kommunicera kring det länsgemensamma arbetet med omställningen till Nära vård, togs det under våren 2022 fram mallar i Word och PowerPoint. Syftet med dessa mallar att förenkla i interna sammanhang där vi fjorton aktörer arbetar gemensamt med omställningen.

Visuell identitet

Här finns en beskrivning av den visuella identiteten för Nära vård, samt hur den ska användas. Visuell identitet Nära vård (pdf) Pdf, 2.3 MB.

Hur får mallarna användas?

Mallarna får användas när målgruppen för kommunikationen är intern och vänder sig till medarbetare, chefer och politiker, då vi pratar om det länsgemensamma arbetet med omställningen till Nära vård.

Den visuella identiteten och mallarna ska alltså inte användas i sammanhang där målgruppen är extern, då vi riktar oss mot målgrupper som till exempel länets invånare, patienter etcetera. När ämnet endast berör den egna kommunens arbete med Nära vård så rekommenderar vi att man enbart använder sina egna mallar för kommunen.

Läs mer i manualen Instruktion till PowerPoint-mallen (pdf)  Pdf, 5.1 MB.hur man kan kombinera mallar för både länsgemensam och kommunspecifik kommunikation.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se