nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
En person tittar på en bild på en ipad

Presentationer

Här hittar du inbjudningar, PowerPoint-presentationer och annat presentationsmaterial.

Introduktion till Nära vård

Presentation - Introduktion Nära vård i Östergötland (PowerPoint) Powerpoint, 9.5 MB.
med talmanus, framtagen av Maria Malmberg och Åsa Carlsson, regionala utvecklingsledare för Nära vård i Östergötland. Från oktober 2022.

Visuell målbild - Nära vård Östergötland (pdf) Pdf, 333.5 kB.
Länets 13 kommuner och Region Östergötland har tagit fram en gemensam målbild för år 2030.

Temakonferens den 13 maj 2022

Uppföljning kring en tjänstelogisk omställning.

Reflektion över läget i omställningen Pdf, 703.3 kB.
Anna Nergårdh, dagens moderator, tidigare nationell utredare av God och nära vård.

Uppföljning av tjänstelogisk omställning till Nära vård Pdf, 2.1 MB.
Dag Norén, Governo AB

Breddinförande av Mobil närvård i Västra Götaland Pdf, 507.1 kB.
Karin Fröjd, allmänläkare, geriatriker och f.d. regional projektledare Mobil närvård

Egenmonitorering - Nyskapande primärvård och Nära vård Pdf, 1.4 MB.
Erik Reinicke – projektledare, Egenmonitorering, Region Östergötland
Johan Nordén – centrumchef, Primärvårdscentrum, Region Östergötland

Uppföljning av tjänstelogisk omställning till Nära vård Pdf, 2.1 MB.
Dag Norén, Governo AB

Dag Norén pratade om tjänstelogik och utifrån två huvudområden; samverkansutmaningen i hur vi når äkta samverkan som ger ömsesidiga vinster och hur vi skapar en positiv bild av vår omställning. Tjänstelogiken handlar om att matcha kompetensen med det behov som finns. Det är avgörande för effektiviteten att så tidigt som möjligt ha en god överenskommelse. Det är viktigt att de som leder systemet går före och visar på hur man ska samordna sig. Det behövs starka samordningspersoner som blir länken mellan mellanrummen.

- Det är hos de patienter med komplext behov som Nära vård kommer att göra störst nytta tror jag. Vi behöver tänka mycket mer utifrån och in. Vi behöver förändra de system som vi ärvt och som vi har, och utveckla dessa. Tricket är att kunna hålla kursen vi styr inpå, säger Dag Norén.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se